Algemene voorwaarden Ledbord Reclame

 • Alle advertenties worden gecontroleerd voordat deze worden geplaatst.
 • Indien uw advertentie wordt goedgekeurd, dan verschijnt deze normaliter binnen 24 uur op het scherm.
 • Indien een advertentie wordt afgekeurd, dan krijgt u hiervan een bevestiging. U heeft dan de keuze om de advertentie opnieuw aan te leveren of om deze door Yze Webdiensten te laten opmaken. Indien dit laatste, dan bedragen de kosten eenmalig € 275,-.
 • Ledbord Reclame behoudt zich het recht om advertenties te weigeren zonder opgaaf van reden.
 • Bij een weigering wordt het betaalde bedrag binnen 24 uur gestorneerd.
 • Het is niet mogelijk om films af te spelen. Wel is het mogelijk om meerdere advertenties te plaatsen.
 • U heeft de keuze om uw advertentie(s) op één of meerdere borden te laten afspelen.
 • Betaling vindt maandelijks vooraf plaats.
 • Uw contract is maandelijks opzegbaar.
 • Iedere advertentie is ten minste 6 seconden in beeld (continu).
 • Ledbord Reclame en Yze Webdiensten behouden zich het recht om de prijzen ieder half jaar te heroverwegen.